Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 1-7-2007 do 6-7-2007


Sobota, 30 czerwca 2007

godz. 19:00

Marszałek Janusz Moszyński spotka się z premierem Północnej Nadrenii-Westfalii Jürgenem Rüttgersem.

Spotkanie z marszałkiem jest jednym z punktów dwudniowej wizyty premiera w Polsce. W jej programie znajduje się m.in. spotkanie w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Gliwickiej w Pławniowicach oraz w Głównym Instytucie Górnictwa. W sobotę Jürgen Rüttgers odwiedzi Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie podpisana zostanie umowa dotyczącą konserwacji akt obozowych.

Hotel Monopol, u. Dworcowa 5, Katowice

2-3 lipca 2007

Członek Zarządu Marian Ormaniec weźmie udział XII posiedzeniu Polsko- Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Bardejovskie Kapele, Słowacja

Poniedziałek, 2 lipca 2007

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Programu "Matka i Dziecko".

Ten polsko-szwajcarski program jest realizowany od 1991 roku. W jego ramach do regionu dostarczany jest sprzęt medyczny oraz organizowane są spotkania, sympozja oraz konferencje naukowe. W posiedzeniu udział weźmie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Rektorat, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Warszawska 14, Katowice

Wtorek, 3 lipca 2007

godz. 10:30

Konferencja na temat roli systemu bankowego w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych samorządów.

W spotkaniu zorganizowanym przez Związek Banków Polskich udział weźmie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Sala Konferencyjna, Hotel Qubus, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 11:00

Inauguracyjne spotkanie Komitetu Honorowego Województwa Opolskiego ds. EURO 2012.

W czasie spotkania powołany zostanie przewodniczący komitetu - radny Sejmiku Województwa Śląskiego Antoni Piechniczek. Celem posiedzenia jest lobbing na rzecz zorganizowania w Województwie Opolskim przedsięwzięć związanych z EURO 2012. W spotkaniu udział weźmie marszałek Janusz Moszyński.

Zamek w Rogowie Opolskim

Środa, 4 lipca 2007

godz. 10:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 5 lipca 2007

godz. 10:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10:00

Konferencja "Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla rozwoju Województwa Śląskiego".

W konferencji udział wezmą przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Maks Kraczkowski, wicemarszałek Grzegorz Szpyrka, przedstawiciele samorządów i środowisk gospodarczych.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13:30

Podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008.

Dokument podpisze marszałek Janusz Moszyński. W czasie spotkania omówione zostaną także kwestie realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Sala konferencyjna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

Piątek, 6 lipca 2007

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

Tegoroczne spotkanie młodzieży z Województwa Śląskiego, Północnej Nadrenii - Westfalii w Niemczech oraz Nord Pas de Calais we Francji przebiega pod hasłem "Europa bez granic - nowe perspektywy zawodowe dla młodych". W obradach roboczych i w debacie młodzieży weźmie udział wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Düsseldorf

godz. 9.30

Konferencja prasowa marszałka Województwa Ślaskiego Janusza Moszyńskiego.

Spotkanie poświęcone będzie zamierzeniom na najbliższe miesiące.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12:00

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Żywca.

W obradach udział weźmie marszałek Janusz Moszyński.

Porządek obrad zamieszczono na stronie internetowej Żywca.

Sala Ratuszowa, Urząd Miejski, Rynek 2, Żywiec

godz. 14:30

Marszałek Janusz Moszyński oraz wojewoda Tomasz Pietrzykowski spotkają się z przedstawicielami firmy Bombardier.

Tematem rozmów będzie modernizacja infrastruktury kolejowej w regionie.

Gabinet Wojewody, Śląski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 25, Katowice

godz. 17:30

Powiatowy Festiwal Chórów.

Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku", oraz Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zaproszenie na festiwal przyjął marszałek Janusz Moszyński.

Więcej o festiwalu na stronie internetowej organizatora.

Zamku w Toszku, ul. Zamkowa 10, Toszek

Ostatnia aktualizacja: 06-07-2007 08:38:21

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie