Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 1-4-2015 do 5-4-2015


Poniedziałek, 30 marca 2015

godz. 11.00

Spotkanie nt. nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

W czasie spotkania omówione zostaną zapisy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w dokumentach strategicznych Województwa Śląskiego oraz możliwości wsparcia OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

godz. 14.00

185 kwartalna konferencja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.

Spotkanie odbywa się z okazji 150-lecia Metalurgii Ołowiu w Polsce. W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Gabriela Lenartowicz.

Hotel „Novotel”, al. Roździeńskiego 16, Katowice

godz. 18.00

Uroczystość wręczenia Nagród Teatralnych „Złote Maski” – nagród przyznawanych corocznie twórcom z województwa śląskiego i opolskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuki teatralnej.

Nagrody Województwa Śląskiego wręczy członek Zarządu Gabriela Lenartowicz. Gale uświetni recital Paoli Tomalino.

Więcej o nagrodzie
na stronie Województwa Śląskiego.

Teatr Śląski, Rynek 10, Katowice

Wtorek, 31 marca 2015

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.00

Wręczenie nagród w konkursach dotyczących Ekonomii Społecznej.

W czasie uroczystości nagrodzeni zostaną laureaci trzech konkursów:

  • „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”,
  • „Gmina przyjazna rodzinie”,
  • „Plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim”.

Nagrody w konkursach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wręczy wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 1 kwietnia 2015

godz. 11.30

Spotkanie wielkanocne przedstawicieli środowisk kombatanckich i niepodległościowych.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Parafia pw. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP przy klasztorze Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów , ul. Panewnicka 76, Katowice-Panewniki

Ostatnia aktualizacja: 01-04-2015 07:38:12

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie