Województwo Śląskie

Małe granty

Małe granty z dnia 27 października 2015

Oferta Stowarzyszenia YAVA z siedzibą w Częstochowie, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „YAVNA ZMIANA” z dnia 20 paĽdziernika 2015r.

Małe granty z dnia 20 października 2015

Strój dla Sukcesu z Katowic na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: konferencja wojewódzka „Moda na Zdrowie” na Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.

Małe granty z dnia 19 października 2015

Oferta Instytutu Twórczej Integracji z Sosnowca na realizację zadania publicznego pn. Inkluzja dlaczego tak „Mały Książę – trochę inna planeta – rzecz o przyjaĽni z sąsiadami” wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną. Zajęcia inkluzyjne dla uczniów ZSS Nr 4 w Sosnowcu i Szkoły Podstawowej Nr 18 w Sosnowcu. Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych.

Małe granty z dnia 19 października 2015

Oferta Stowarzyszenia „AMICUS” z Lublińca na realizacje zadania publicznego pn. Rodzina – partnerem w terapii – spotkanie integracyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną oraz ich rodzin z okazji z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych.

Małe granty z dnia 15 października 2015

Oferta Ludowego Klubu Sportowego "Ciężkowianka" Jaworzno z siedzibą w Jaworznie na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn. "VII Halowy Turniej Dzieci Jaworzno'2015"

Małe granty z dnia 9 października 2015

Oferta Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” z Dąbrowy Górniczej na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: Integracyjny Pokaz Mody „Razem Przez Sztukę”.

Małe granty z dnia 8 października 2015

Oferta Instytutu Twórczej Integracji z Sosnowca pn. Bajkoświaty w mieście zajęcia inkluzyjne dla uczniów ZSS Nr 4 w Sosnowcu i Szkoły Podstawowej im. M. kłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej. Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych.

Małe granty z dnia 24 września 2015

Oferta Skoczowskiego Stowarzyszenia Głuchych z siedzibą w Skoczowie na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn. „Wigilijka – wspólne święta, wspólna radość” – spotkanie integracyjne osób głuchych i osób słyszących zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.

Małe granty z dnia 8 września 2015

Oferta Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym z Warszawy na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn. Czas radości, ciepła i pokoju - spotkanie opłatkowe Osób Głuchoniewidomych z terenu całego Śląska

Małe granty z dnia 2 września 2015

Oferta Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa" z Katowic na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn. Cykl zajęć edukacyjno-rozwijających wspomagających rehabilitację dzieci i młodzieży z zespołem Downa.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie